CENNIK WYMIANY GIER
.
Kosz wymiany gry o wartości do 50 zł wynosi 15 zł.
.
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
10 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
5 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
15 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
5 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
20 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
5 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
25 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
10 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
30 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
15 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
35 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
20 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
40 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
25 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
45 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
30 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
50 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
35 zł
.
Koszt wymiany gry o wartości od 55 do 80 zł wynosi 20 zł.
.
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
55 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
35 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
60 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
40 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
65 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
45 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
70 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
50 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
75 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
55 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
80 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
60 zł
.
Koszt wymiany gry o wartości od 85 do 125 zł wynosi 25 zł.
.
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
85 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
60 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
90 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
65 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
95 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
70 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
100 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
75 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
105 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
80 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
110 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
85 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
115 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
90 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
120 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
95 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
125 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
100 zł
.
Koszt wymiany gry o wartości od 130 do 200 zł wynosi 30 zł.
.
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
130 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
100 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
135 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
105 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
140 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
110 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
145 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
115 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
150 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
120 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
155 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
125 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
160 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
130 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
165 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
135 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
170 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
140 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
175 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
145 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
180 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
150 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
185 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
155 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
190 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
160 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
195 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
165 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
200 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
170 zł
.
Koszt wymiany gry o wartości powyżej 200 zł wynosi 35 zł.
.
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
205 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
170 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
210 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
175 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
215 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
180 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
220 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
185 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
225 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
190 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
230 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
195 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
235 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
200 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
240 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
205 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
245 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
210 zł
Jeżeli Twoja gra kosztuje u nas
250 zł
to przy wymianie wyceniamy ją na
215 zł

 

 

Powyższy cennik dotyczy gier, które były zakupione w naszym sklepie.
Najczęsciej jednak ma on również zastosowania w przypadku gier, które nie były kupowane u nas.

Każda gra, która została zakupiona w naszym sklepie posiada 30 dniową gwarancję ceny.

W przypadku wymiany gier ze starszej generacji na nowszą (np. z PS3 na PS4) powyższy cennik nie ma zastosowania.